सरूवामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निवेदन माग्यो

काठमाण्डाै । भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा काम गर्न इच्छुक कर्मचारीहरूसँग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निवेदन मागेको छ । बिहीबार एक सूचनामार्फत मन्त्रालयले ‘क’ वा ‘ख’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रका कार्यालयमा काम गरिसकेका कर्मचारीले ‘ग’ वा ‘घ’ वर्गको र ‘ग’ वा ‘घ’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम गरि सकेका कर्मचारीहरूले ‘क’ वा ‘ख’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा काम गर्न इच्छुक भए पीआइएस अपडेट गरी ९ दिन भित्र मन्त्रालयमा इमेल पठाउन सूचित गरेको छ । 

मन्त्रालयले सरुवा माग गर्ने निवेदनको ढाँचासहित सम्बन्धित कर्मचारीलाई सूचित गरेको हो । मन्त्रालयले अधिकांश कर्मचारीहरूले पीआएएस अद्यावधिक गरेको नदेखिएको बताउँदै प्रत्येक निजामती कर्मचारीहरूलाई आफ्नो हालसम्मको विवरण(नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, समायोजन, काज, कामकाज, रमाना, हाजिर भएको जानकारी) सहित सम्पूर्ण विवरण ७  दिनभित्र अनिवार्य अद्यावधिक गर्न सूचित गरेको छ । 

केही दिन अघि मात्रै सरुवा व्यवस्थित गर्न एउटा कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदनसमेत तयार गर्न लगाइएको छ । 

प्रतिवेदन तत्काल लागू गर्ने र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका पदपूर्तिदेखि अवकाशसम्मका सम्पूर्ण विवरणलाई सफ्टवेयरमार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुनाले कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली (पिएमएस) विकास गर्ने र उक्त प्रणालीलाई निजामती किताबखानाको वैयक्तिक सूचना प्रणाली (पिआइएस)सँग आबद्ध गर्न समेत भनिएको छ ।

जसमार्फत बिदा स्वीकृति, सरुवा निवेदन, सरुवा सहमति, पदस्थापन, काज, कामकाज, रमाना, बरबुझारथ, हाजिर भएको जानकारी, बढुवा, विभागीय कारबाही, अनुशासन र आचरणसम्बन्धी अभिलेख, वैदेशिक अध्ययन, तालिम, निलम्बनसमेतका विवरणको व्यवस्थापन सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दै सरुवाका समस्या तथा विकृति अन्त्य गर्ने बताइएको छ । व्यवस्था डटकमबाट 

सम्बन्धित
Leave A Reply

Your email address will not be published.

You cannot copy content of this page